• 2 % z dane

  7.3.2015

 • Prípravný ročník

  4.3.2015

 • Všetky okná v novom šate

  5.2.2015

 • Ďakujeme sponzorom

  18.8.2014

 • Premena školského areálu

  15.8.2014

Vážení rodičia,  2dane1

naša škola sa na Vás obracia so žiadosťou o poukázanie 2 % zo zaplatenej dane na účet Rodičovského združenia Jednotka deťom. Ak ste nám v uplynulom roku poskytli 2% z dane, ďakujeme.Takto získané peniaze budú použité na zveľadenie priestorov školy, na zakúpenie pomôcok pre žiakov a na zlepšenie podmienok pre vyučovanie našich žiakov, ale aj pedagogických pracovníkov. Poukázaním 2% sa stávate aktívnou súčasťou podpory vzdelávania a týmto krokom preukazujete, že budúcnosť školstva a našej školy Vám nie je ľahostajná.

(…viac sa dozviete v záložke – 2 % z dane…)

Za Vašu podporu úprimne ďakujeme.

kolektív zamestnancov  ZŠ V. P. Tótha Senica

 

Vážení rodičia!

Myslíte si, že Vaše dieťa nedosahuje školskú zrelosť, jeho slovná zásoba je nedostatočná vzhľadom na jeho vek, má problémy s komunikáciou v neznámom prostredí, bude ťažko zvládať školské povinnosti?  Uvažujete nad tým, že Vášmu dieťaťu odložíte nástup do prvého ročníka o jeden rok?

Naša Základná škola na Ul. V. Paulínyho – Tótha Vám ponúka ako jediná škola v Senici  riešenie – zápis a zaradenie Vášho dieťaťa do triedy prípravného ročníka.

Ponuka platí pre šesťročné deti zo Senice,

ktorým bol doporučený odklad školskej dochádzky.

Čo ponúka trieda prípravného ročníka Vášmu dieťaťu?

 • Vyučovací proces bude realizovať špeciálny pedagóg.
 • Trieda môže mať minimálne 8 a maximálne 16 detí..
 • Vyučovací proces bude vedený hravou formou, vedome cielený k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti, slovnej zásoby, rečovej pohotovosti, prípadne k odstraňovaniu strachu z rečového prejavu. V jednotlivých zložkách vyučovacieho procesu sa zameriavame aj na rozvoj zrakového a sluchového vnímania, pamäti, koncentrácie, rozvíjanie hrubej motoriky, grafomotoriky a pod.
 • Dieťa sa nenásilnou formou aklimatizuje do školského prostredia.
 • Vyučovanie bude realizované v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu.
 • Dieťa môže zostať hneď po vyučovaní v školskom klube detí a samozrejme bude zabezpečená aj strava v školskej jedálni.

Zápis do prípravného ročníka bude realizovaný individuálnou návštevou v kancelárii našej školy do 31. marca 2015. Treba si so sebou priniesť odporúčanie od Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) pre Vaše dieťa do prípravného ročníka. Na základe tohto odporúčania môže byť zaradené do prípravného ročníka na našej škole.

Trieda prípravného ročníka bude otvorená od 1. septembra 2015 v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                            

Tešíme sa na Vaše detičky.

Mgr. Vladimír Šváček, riaditeľ školy                                                                                                                                                

Cez jarné prázdniny prebiehali práce spojené s výmenou okien v školskej jedálni, kuchyni a v telocvični. Teraz sa chystá výmena interiérových dverí v školskom klube, jedálni, v prechodovej chodbe a v telocvični. 

vedenie školy

Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, rodičom, učiteľom, zamestnancom a priateľom školy za úprimnú snahu a ochotu pomáhať škole. Srdečne ďakujeme.

 
 • Firma Mgs Plus s. r. o. – p. Norbert Michalovič - daroval materiál na vymaľovanie jedálne školy
 • p.Karol Kuruc - pomoc pri výkopových prácach pri rekonštrukcii detského ihriska
 • firma Bellcroft, p. Marcel Válek - pomoc pri rekonštrukcii detského ihriska
 • Technické služby mesta Senica, p. Jaroslav Kaščák - daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • Rekreačné služby mesta Senica, p. Ľuboš Štvrtecký - daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • p. Milan Palkovič - sponzorský dar na vybudovanie športového ihriska
 • lekáreň Eurodom, p. Natália Španková - vybavenie lekárničky
 • firma 101drogerie, p. Emil Krajčík - sponzorský dar, čistiace prostriedky
 • p. Vladimír Poluch - pomoc pri tvorbe novej webstránky
 • p. Štefan Kubalak - pomoc pri údržbe školského areálu
 • p. Miroslav Marko - finančný dar na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • p. Ing. František Pastucha - pomoc pri vybudovaní detského ihriska
 • p. Ivan Miča - pomoc pri budovaní detského ihriska
 • p. Rafaj – pomoc pri budovaní detského ihriska

 
 

Návrhy možnej premeny:

Prírodná učebňa

Detské ihrisko

Dopravné ihrisko

Športové ihriská

Školská záhrada

Aj hasiči nám pomáhajú

Ako nám môžete pomôcť?

 • 2 % z daní na občianske združenie ,,Jednotka deťom”
 • akýmkoľvek sponzorstvom – finančným, materiálnym
 • brigádnickou pomocou
 • vašimi námetmi  možnej premeny školského areálu
10155349_636628036482109_8293676661640402635_n

Majstrovstvá kraja vo volejbale žiačok

Dňa 26. 3. sa uskutočnili Majstrovstvá kraja vo volejbale žiačok, na ktoré sa prebojovali naše dievčatá…

Čítať viac
DSCN0266

Divadelné predstavenie Ferdo mravec

Žiaci 1. B a 4. A sa dňa 26. 3. 2015 zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Ferdo mravec. Deti…

Čítať viac
WP_20150325_001

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej

Dňa 25. marca sa na ZŠ s MŠ na Mudrochovej ulici v Senici uskutočnilo okresné kolo vo…

Čítať viac
MEXA5781

Mladý záchranár civilnej ochrany

Už druhý rok pôsobí na našej škole krúžok ,,Mladý záchranár civilnej ochrany”. Je určený nielen  pre…

Čítať viac
article308

Čiastočné zatmenie Slnka

V piatok 20. marca 2015 v dopoludňajších hodinách sme na školskom dvore alebo z okien tried pozorovali vzácny…

Čítať viac

Dnešné menu

Polievka zeleninová s drožďovými haluškami
Kuracie prsia vyprážané
Zemiakový šalát so zeleninou
Sirupová voda


Celý jedálniček

Podporujeme zber plastových vrchnákov

Podporujeme zber plastových vrchnákov

Hlasovanie

Čo si myslíte o novej stránke?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...