• Informácie k začiatku nového školského roka

  20.8.2014

 • Výmena okien na škole

  19.8.2014

 • Ďakujeme sponzorom

  18.8.2014

 • Premena školského areálu

  15.8.2014

 • 2% z daní

  13.8.2014

Školské vyučovanie sa začne dňa  2. septembra o 8,00 hod. a končí o 9,30 hod. Zraz prvákov je pred budovou školy, kde budú žiaci rozdelení do tried, kam si ich odvedú pani učiteľky. Od 3. septembra funguje ranný aj poobedný školský klub detí, stravovanie v školskej jedálni a vyučuje sa podľa rozvrhu. 

UPOZORNENIE: Žiaci, ktorí sa stravujú, dostanú obed iba v prípade, ak je zaplatený poplatok za stravu za mesiac september! Viac informácií v zložke “jedáleň”. 

vedenie školy

                                                           

V mesiaci september 2014 začne prebiehať postupná výmena okien na našej škole, ktorá však nenaruší vo väčšej miere priebeh vyučovania. Bližšie informácie budú zverejnené začiatkom septembra 2014.

vedenie školy

 

Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, rodičom, učiteľom, zamestnancom a priateľom školy za úprimnú snahu a ochotu pomáhať škole. Srdečne ďakujeme.

 
 • Firma Mgs Plus s. r. o. – p. Norbert Michalovič - daroval materiál na vymaľovanie jedálne školy
 • p.Karol Kuruc - pomoc pri výkopových prácach pri rekonštrukcii detského ihriska
 • firma Bellcroft, p. Marcel Válek – pomoc pri rekonštrukcii detského ihriska
 • Technické služby mesta Senica, p. Jaroslav Kaščák – daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • Rekreačné služby mesta Senica, p. Ľuboš Štvrtecký - daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • p. Milan Palkovič - sponzorský dar na vybudovanie športového ihriska
 • lekáreň Eurodom, p. Natália Španková - vybavenie lekárničky
 • firma 101drogerie, p. Emil Krajčík - sponzorský dar, čistiace prostriedky
 • p. Štefan Kubalak - pomoc pri údržbe školského areálu

 
 

Návrhy možnej premeny:

Prírodná učebňa

Detské ihrisko

Dopravné ihrisko

Športové ihriská

Školská záhrada

Aj hasiči nám pomáhajú

Ako nám môžete pomôcť?

 • 2 % z daní na občianske združenie ,,Jednotka deťom”
 • akýmkoľvek sponzorstvom – finančným, materiálnym
 • brigádnickou pomocou
 • vašimi námetmi  možnej premeny školského areálu

Vážení rodičia,

 

opäť Vám ponúkame možnosť pomôcť škole poukázaním 2% z dane na účet Rodičovského združenia pre I. Základnej škole v Senici. Ak ste nám v uplynulom roku poskytli 2% z dane, ďakujeme. Rodičia, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ si dáte tlačivá potvrdiť v mzdovej učtárni svojho zamestnávateľa. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať na príslušnom daňovom úrade alebo priniesť do školy do 20. apríla 2014.

 

Právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávate daňové priznanie priamo v tlačive „Daňové priznanie“ vyplňte časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov … „ a odovzdajte správcovi dane.

 

Údaje o prijímateľovi: 

Názov: „Jednotka deťom“ Ul. V. P. Tótha 32, 905 01 Senica, 

právna forma – občianske združenie, 

IČO: 42290970 

Pavol Škodáček, predseda RZ

 

vedenie školy

10501732_259151314292105_8865076298085301630_n

Rozlúčková deviatakov 2014

Naši deviataci sa lúčili so školou a pedagogickým zborom posedením pri slávnostnom obede v školskej jedálni….

Čítať viac
10393592_258883600985543_648135941043293313_n

Tanečné dopoludnie

Vo štvrtok 26. 6. sa v telocvični našej školy uskutočnilo tanečné dopoludnie, ktorého sa postupne zúčastnili…

Čítať viac
10418382_258882680985635_6849358212903974024_n

Výlet druhákov

Žiaci druhého ročníka dňa 13. 6. 2014 navštívili v Prietrži manufaktúru Petrus, v ktorej sa výrába…

Čítať viac
10505465_257530324454204_8034155257041758398_n

Opekačka v ŠKD

Dňa 23.6.2014 sme uskutočnili opekačku detí s rodičmi. Bola to rozlúčka ŠKD so školským rokom. Deti…

Čítať viac
10488024_256808491193054_2376279576756994217_n

Dopravná akcia „Jablko – citrón“

Naši žiaci 5. ročníka v spolupráci s poisťovňou Generali sa zúčastnili dopravnej akcie “Jablko – citrón”,…

Čítať viac
10393181_255883257952244_2908558387168889253_n

Dopravná výchova na našej škole

Tento školský rok prebiehala v našej škole v období od 12. mája 2014 do 11. júna…

Čítať viac

Nájdete nás

facebookrssmail

Dnešné menu

Hlasovanie

Čo si myslíte o novej stránke?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...