• Halloweenska noc v škole

  28.10.2014

 • Imatrikulácie prvákov

  16.10.2014

 • Ďakujeme sponzorom

  18.8.2014

 • Premena školského areálu

  15.8.2014

 • 2% z daní

  13.8.2014

Školský parlament organizuje pre žiakov v školskom klube akciuHappy-Halloween-2014-2 pri príležitosti sviatku Halloween. Stretnutie žiakov, ktorí sa na halloweensku noc prihlásili,  je 29.10.2014 v čase od 16,30 – 18,00  v priestoroch ŠKD. Odchod žiakov domov  po ukončení akcie je  30.10.2014 o 8,00 hod.

Deti sa môžu tešiť na tento program:

 • 16,30 – 17,30 –  spoločná práca žiakov na tému Halloween pod vedením žiakov Školského parlamentu
 • 17,30 – 18,00 – večera (vlastné zásoby z domu)
 • 18,00 – cesta strašidelnou školou (žiaci v skupinkách cca 5 žiakov absolvujú strašidelnú cestu nočnou školou)
 • 20,00- večerná hygiena
 • 21,00- večierka

Treba si priniesť: spacák, karimatku (ak máte), vankúš, deku, jedlo a pitie na celé poobedie a večer (prípadne raňajky), hygienické potreby (zub. kefku, pastu, uteráčik, hrebeň…), pyžamo, baterku.

K dispozícii sú  žinenky (príp. gymnastický koberec) pre žiakov bez karimatky a  materiál na prácu žiakov.

Žiaci budú pod dohľadom pedagogického dozoru. 

Mgr. Miriama Žáková, vedúca plánovaného podujatia

 

 


imatrikulácia

 

 

Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, rodičom, učiteľom, zamestnancom a priateľom školy za úprimnú snahu a ochotu pomáhať škole. Srdečne ďakujeme.

 
 • Firma Mgs Plus s. r. o. – p. Norbert Michalovič - daroval materiál na vymaľovanie jedálne školy
 • p.Karol Kuruc - pomoc pri výkopových prácach pri rekonštrukcii detského ihriska
 • firma Bellcroft, p. Marcel Válek - pomoc pri rekonštrukcii detského ihriska
 • Technické služby mesta Senica, p. Jaroslav Kaščák - daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • Rekreačné služby mesta Senica, p. Ľuboš Štvrtecký - daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • p. Milan Palkovič - sponzorský dar na vybudovanie športového ihriska
 • lekáreň Eurodom, p. Natália Španková - vybavenie lekárničky
 • firma 101drogerie, p. Emil Krajčík - sponzorský dar, čistiace prostriedky
 • p. Vladimír Poluch - pomoc pri tvorbe novej webstránky
 • p. Štefan Kubalak - pomoc pri údržbe školského areálu
 • p. Miroslav Marko - finančný dar na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • p. Ing. František Pastucha - pomoc pri vybudovaní detského ihriska
 • p. Ivan Miča - pomoc pri budovaní detského ihriska
 • p. Rafaj – pomoc pri budovaní detského ihriska

 
 

Návrhy možnej premeny:

Prírodná učebňa

Detské ihrisko

Dopravné ihrisko

Športové ihriská

Školská záhrada

Aj hasiči nám pomáhajú

Ako nám môžete pomôcť?

 • 2 % z daní na občianske združenie ,,Jednotka deťom”
 • akýmkoľvek sponzorstvom – finančným, materiálnym
 • brigádnickou pomocou
 • vašimi námetmi  možnej premeny školského areálu

Vážení rodičia,

 

opäť Vám ponúkame možnosť pomôcť škole poukázaním 2% z dane na účet Rodičovského združenia pre I. Základnej škole v Senici. Ak ste nám v uplynulom roku poskytli 2% z dane, ďakujeme. Rodičia, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ si dáte tlačivá potvrdiť v mzdovej učtárni svojho zamestnávateľa. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať na príslušnom daňovom úrade alebo priniesť do školy do 20. apríla 2015.

 

Právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávate daňové priznanie priamo v tlačive „Daňové priznanie“ vyplňte časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov … „ a odovzdajte správcovi dane.

 

Údaje o prijímateľovi: 

Názov: „Jednotka deťom“ Ul. V. P. Tótha 32, 905 01 Senica, 

právna forma – občianske združenie, 

IČO: 42290970 

Pavol Škodáček, predseda RZ

 

vedenie školy

MEXA6260

Šarkaniáda

V sobotu 25. 10. 2014 sa na školskom dvore uskutočnil 1. ročník “Šarkaniády”. Deti predviedli svoje…

Čítať viac
PB140756

Exkurzia šiestakov do Bratislavy

Dňa 14. 10. 2014 sa šiestaci  so svojimi triednymi pani učiteľkami Majerovou a Žákovou zúčastnili exkurzie do…

Čítať viac

Uvítanie prvákov v školskom klube detí

Dňa 16.10.2014 sme v ŠKD oficiálne privítali prvákov. Pekné slnečné počasie nám umožnilo privítanie uskutočniť na…

Čítať viac
P1030924

Exkurzia z dejepisu do Skalice a Mikulčíc

16.10.2014 sa uskutočnila exkurzia pre žiakov 7. ročníka do Skalice a Mikulčíc. Cieľom bola návšteva  Múzea…

Čítať viac
_antialias_61404530-2185-11e1-8bd0-5254003d369a_b852fce317cfa5452ded5c45094b8e72

Exkurzia do planetária v Brne

Vo štvrtok 2. októbra sa 48 žiakov piateho a ôsmeho ročníka zúčastnilo exkurzie v Brne. Cieľom exkurzie bola…

Čítať viac
plavecky 456 (3)

Plavecký výcvik žiakov 4. – 6. ročníka

Plavecký výcvik pre žiakov 4. až 6. ročníka sa uskutočnil 6. – 13. októbra 2014 pod…

Čítať viac

Nájdete nás

facebookrssmail

Dnešné menu

Hlasovanie

Čo si myslíte o novej stránke?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...