• Projekt "Radosť pomáhať"

  10.5.2015

 • 2 % z dane

  7.4.2015

 • Testovanie 9 - 2015

  4.4.2015

 • Ďakujeme sponzorom

  18.8.2014

 • Premena školského areálu

  15.8.2014

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na zveľaďovaní našej školskej záhrady a zúčastnili sa na brigádach a tým prispeli k jej postupnej premene na peknú a príjemnú súčasť našej školy. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z grantu “Radosť pomáhať” Nadácie Filantropia. 

vedenie školy

10647129_598751353586765_583797873179748135_n

Vážení rodičia,  2dane1

naša škola sa na Vás obracia so žiadosťou o poukázanie 2 % zo zaplatenej dane na účet Rodičovského združenia Jednotka deťom. Ak ste nám v uplynulom roku poskytli 2% z dane, ďakujeme.Takto získané peniaze budú použité na zveľadenie priestorov školy, na zakúpenie pomôcok pre žiakov a na zlepšenie podmienok pre vyučovanie našich žiakov, ale aj pedagogických pracovníkov. Poukázaním 2% sa stávate aktívnou súčasťou podpory vzdelávania a týmto krokom preukazujete, že budúcnosť školstva a našej školy Vám nie je ľahostajná.

(…viac sa dozviete v záložke – 2 % z dane…)

Za Vašu podporu úprimne ďakujeme.

kolektív zamestnancov  ZŠ V. P. Tótha Senica

 

Tu sú základné informácie o testovaní T9-2015:

 • Riadny termín: 15. apríl 2015 (streda)
 • Testovanie je určené: žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 • Ciele testovania:  
  • získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ  a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium. porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
  • poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.
 • Testované predmety:  matematika a slovenský jazyk a literatúra
 • Rozsah testovaného učiva: Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.
 • Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.
 • Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.
 • Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.
 • Termín zaslania výsledkov:
  • V elektronickej podobe získajú ZŠ výsledky koncom apríla 2015.
  • Výsledkové listy dostanú ZŠ v máji 2015.
 • Náhradný termín:  Náhradné testovanie sa bude konať 21. apríla 2015 (utorok) v krajských mestách. Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.  Prihlášku na náhradný termín je nutné podať do 16. apríla 2015. 

Harmonogram testovania:

 • 8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov – matematika
 • 8.10 – 8.15 h (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom – matematika
 • 8.15 – 9.15 h (60 minút) – administrácia testu – matematika
 • 9.15 – 9.20 h (5 minút) – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
 • 9.20 – 9.40 h (20 minút)prestávka 
 • 9.40 – 9.50 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov – slovenský jazyk a literatúra
 • 9.50 – 9.55 h (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom – slovenský jazyk a literatúra
 • 9.55 – 10.55 h (60 minút) – administrácia testu – slovenský jazyk a literatúra
 • 10.55 – 11.00 h (5 minút) – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, rodičom, učiteľom, zamestnancom a priateľom školy za úprimnú snahu a ochotu pomáhať škole. Srdečne ďakujeme.

 
 • Firma Mgs Plus s. r. o. – p. Norbert Michalovič - daroval materiál na vymaľovanie jedálne školy
 • p.Karol Kuruc - pomoc pri výkopových prácach pri rekonštrukcii detského ihriska
 • firma Bellcroft, p. Marcel Válek - pomoc pri rekonštrukcii detského ihriska
 • Technické služby mesta Senica, p. Jaroslav Kaščák - daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • Rekreačné služby mesta Senica, p. Ľuboš Štvrtecký - daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • p. Milan Palkovič - sponzorský dar na vybudovanie športového ihriska
 • lekáreň Eurodom, p. Natália Španková - vybavenie lekárničky
 • firma 101drogerie, p. Emil Krajčík - sponzorský dar, čistiace prostriedky
 • p. Vladimír Poluch - pomoc pri tvorbe novej webstránky
 • p. Štefan Kubalak - pomoc pri údržbe školského areálu
 • p. Miroslav Marko - finančný dar na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • p. Ing. František Pastucha - pomoc pri vybudovaní detského ihriska
 • p. Ivan Miča - pomoc pri budovaní detského ihriska
 • p. Rafaj – pomoc pri budovaní detského ihriska

 
 

Návrhy možnej premeny:

Prírodná učebňa

Detské ihrisko

Dopravné ihrisko

Športové ihriská

Školská záhrada

Aj hasiči nám pomáhajú

Ako nám môžete pomôcť?

 • 2 % z daní na občianske združenie ,,Jednotka deťom”
 • akýmkoľvek sponzorstvom – finančným, materiálnym
 • brigádnickou pomocou
 • vašimi námetmi  možnej premeny školského areálu
danka

Memoriál Danky Valicovej

V sobotu 23. 5. 2015 sa na našej škole uskutočnil tradičný volejbalový turnaj ,,Memoriál Danky Valicovej”….

Čítať viac
10387696_978148772196417_2920636575563707561_n

Školská záhrada po revitalizácii

Vďaka pomoci rodičov, priateľov a zamestnancov našej školy sa nám podarilo do dnešného dňa dostať školskú…

Čítať viac
DSCN1064

Mladí záchranári postúpili na Majstrovstvá Slovenska

Vo štvrtok 21. mája sa členovia krúžku Mladých záchranárov zúčastnili regionálneho kola súťaže ,,Mladý záchranár CO”….

Čítať viac
testovanie9

Výsledky Testovania 9

Dňa 15. apríla 2015 sa na základných školách uskutočnilo testovanie žiakov deviateho ročníka. Testovanými predmetmi bola…

Čítať viac
DSCN1014

Biologická olympiáda

Vo štvrtok, 14. mája 2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii „D“….

Čítať viac
20150520_134330

Žabka Skákalka

Dňa 20.mája 2015 sme v ŠKD uskutočnili súťaž v skákaní na švihadle Žabka Skákalka. Súťaže sa…

Čítať viac

Dnešné menu

Podporujeme zber plastových vrchnákov

Podporujeme zber plastových vrchnákov

Hlasovanie

Čo si myslíte o novej stránke?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...